Uahistory.kiev.ua

 

Доісторичне минуле України

 1. Кам'яний вік. Палеоліт
 2. Кам'яний вік. Мезоліт. Неоліт
 3. Трипільська культура
 4. Вік міді та бронзи
 5. Залізний вік
 6. Боспорська держава
 7. Рух народів з Азії на українські степи
 8. Перші відомості про поселення предків українських племен
 9. Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація
 10. Розміщення слов'янських і українських племен
 11. Побут українців переддержавної доби
 12. Релігійний світогляд українців
 13. Перші спроби державного об'єднання українців
 14. Назва «Русь»

Українська держава Х-ХІV століть

Велике Литовсько-руське князівство

Хмельниччина

Руїна

Гетьманщина 1

Гетьманщина 2

Українські землі в козацькій добі 1

Українські землі в козацькій добі 2

Україна під чужою окупацією

Україна перед революцією

Україна в першій світовій війні

Українська самостійна держава

Україна в добі директорії

 

 

Наталія Полонська-Василенко. Історія України

ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ

6. Боспорська держава

Року 512 до Р. X. скитські землі були зруйновані перським царем Дарієм.Використали ослаблення скитів греки-іонійці, які в 511 р. до Р. X. розбудували велику колонію — Пантікапею, при Боспорі Кимерійському, на місці, де тепер стоїть Керч. Пантікапея скоро розбагатіла й стала новим центром культури не тільки для Чорномор'я, але проміння ії впливів спостерігається й у Сибіру, на Закарпатті, в Угорщині. Вона об'єднала грецькі колонії на берегах Криму, Азовського моря, р. Кубані і стала осередком Боспорського союзу, до якого увійшли Феодосія, Німфея, Партеніт, Фанагорія та інші міста. Спочатку правили обрані «архонти», але від 438 р. до Р. X. з'являються «базілевси», які засновують спадкові династії. Так постала багата й могутня Боспорська держава. Вона провадила велику торгівлю хлібом та іншими продуктами, що їх діставала від сусідніх народів, карбувала свою монету. У 142 році Боспорська держава підпала під владу Понтійського царя Митридата, а пізніше — під владу Риму.

Сармати

Сучасна археологія значно зменшує значення сарматських племен на Україні, хоча І-ІІ ст. нашої ери вони на деякий час підкорили частину скитів. Нової культури вони не створили, а прийняли скитську. В IV ст. вони зруйнували Ольвію і пройшли до Дунаю. Чужоземні письменники переносили ім'я сарматівна скитів, а Птоломей називав усю Скитію «Сарматією».

Алани

Одне з сарматських племен, алани, почало відігравати визначну роль у ІІ ст. по Р.Х. і поступово ім'я їх витіснило ім'я сарматів. Принаймні римські історики так називали всіх сарматів у Надчорномор'ї. Алани утворили союз, який сягав до Аральського моря. Вони жили переважно над Меотидою (Азовським морем), між Дніпром та Міюсом.Вони робили напади на береги Дунаю, вдерлися на Потисся (в Угорщині). Розбиті гунами, алани поділилися на окремі групи. Одну з них називали ясами чи язитами. Вони подалися до Північного Кавказу й стали предками осетинців. Друга група оселилася в Криму.

Ґоти

У ІІІ ст. почався рух германських народів на схід. Племена, які у ІІ ст. після Р. X. сиділи на берегах Вісли, Одри, Лаби, рушили на південний схід. Єдине плем'я готів поділилося на дві частини. Візиготи або вестґоти прямували на Тракію, Македонію. Територія між Бугом та Дунаєм опинилися в руках вестготів. Друга частина ґотів — остроґоти або остґоти — осіли між Дніпром та Кубанню, підкорили скитів і робили напади на Ольвію, Тіру, Таврію (Крим), на Меотиду. Під навалою ґотів заломилася Боспорська держава, зникла Придонська Танаїда. Остготи заснували велику державу, яка сягала берегів Дунаю. Столиця їхня була на березі Дніпра «Данпарштадт» або «місто над Дніпром», яке добре знають скандинавські саги. Зокрема, поширилася готська держава за короля Германаріха (350-375 рр.). Серед ґотів ширилося християнство. Виділився своєю енергійною проповіддю християнства єпископ Ульфіла. Він переклав для готів св. письмо готською мовою, і переклад став першою пам'яткою цієї мови.

Наприкінці IV сторіччя з Азії посунула на Чорноморські степи орда тюркського народу гунів. Держава Германаріха під цією навалою розпалася. Вестготи, після короткого перебування на Балканському півострові, вирушили до Італії, здобули Рим іпосунули далі — до Франції та Іспанії. Остготи поділилися на дві групи: одна оселилася в Криму, де довгий час існувала готська держава з головним осередком у Партеніті та готська єпархія. Більша частина пішла на Балканський півострів, а в 403 році захопила Італію й заснувала готське королівство з столицею в Равенні. З перебуванням у чорноморських степах готи «причастилися до понтійського культурного круга», як писав В. Щербаківський. Місцеві майстри виробляли для готів дорогі оздоби-фібули, браслети тощо з срібла та золота, викладали їх дорогим камінням. Робили це за традицією звіринного стилю, який дуже подобався готам. Так постав стиль, що його неслушно називають готським, бо хоч він і був викликаний готами, але не вони були його творцями. Згодом ґоти перенесли його на захід, де він набрав локальних форм і в цілому дістав назву «меровінґського» стилю.

Попередня - Головна - Наступна

Rambler's Top100